ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ωορρηξία

ΚόλποςΗ ωορρηξία είναι ένα γεγονός του ωοθηκικού κύκλου κατά τη διάρκεια του οποίου ένα ώριμο ωοθυλάκιο, δηλ. η δομή που περικλείει ένα ωοκύτταρο που φτάνει στην ωρίμανση περίπου μία φορά κάθε μήνα και ονομάζεται γρααφιανό ωοθυλάκιο (ως φυσιολογικός νοείται ένας κύκλος από 21 έως 35 ημέρες), συγχωνεύεται με τη μεμβράνη που περιβάλλει την ωοθήκη και ανοίγοντας προς τα έξω, απελευθερώνει το ώριμο ωάριο: αυτή είναι η ωορρηξία ή ρήξη του ωοθυλακίου.

Αυτό λαμβάνει χώρα σε ένα ακριβές σημείο της ωοθήκης, στο πάνω άκρο (σημείο στραμμένο προς τη σάλπιγγα).

Μόλις απελευθερωθεί το ωάριο, μέσω των κροσσών που βρίσκονται στα άκρα της σάλπιγγας και μοιάζουν με μικρά δάκτυλα, το ωάριο ωθείται αργά στο εσωτερικό του σωλήνα όπου μπορεί να συναντηθεί με τα σπερματοζωάρια του άνδρα.

Οι σάλπιγγες ή κέρατα της μήτρας ή ωαγωγοί, είναι 2 δομές με μορφή σωλήνα ή χοάνης μήκους περίπου 12-18 εκ. που βρίσκονται εκατέρωθεν της μήτρας, καθεμία πάνω από μία ωοθήκη.

Από τη στιγμή της ωορρηξίας, η διάρκεια ζωής του ωαρίου είναι κατά προσέγγιση 12-14 ώρες. Εάν σε αυτό το διάστημα το ωάριο εντός της σάλπιγγας συντηχθεί με ένα σπερματοζωάριο, το οποίο μπορεί να μείνει βιώσιμο για 24 ώρες κατά μέσο όρο αλλά ακόμη και μέχρι 5 ημέρες, το γονιμοποιημένο ωάριο μόλις φτάσει στη μήτρα εμφυτεύεται στο εσωτερικό της και φέρει την ονομασία μορίδιο.

Ο ρόλος, επομένως, της σάλπιγγας είναι να συλλέγει το ώριμο ωάριο, να ευνοεί τη συνάντησή του με τα σπερματοζωάρια και να συνδέει την ωοθήκη με τη μήτρα όπου εμφυτεύεται το γονιμοποιημένο ωάριο.

Κατ' αντιστοιχία με την ωορρηξία, η σάλπιγγα με τη χοανοειδή και κροσσωτή κατασκευή της, τον κώδωνα, βρίσκεται κοντά στην ωοθήκη προς διευκόλυνση της συλλογής του ωαρίου και της μεταφοράς του στο εσωτερικό της, αν και δεν υφίσταται ανατομική συνέχεια μεταξύ των δύο δομών: η ωοθήκη και η σάλπιγγα είναι δύο ξεχωριστές δομές, ενώ η σάλπιγγα και η μήτρα αποτελούν ένα συνεχές όργανο (ο ωαγωγός προβάλλει στο εσωτερικό της μήτρας).