ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ενδομήτριος κύκλος

Ως ενδομήτριος κύκλος νοείται ο πολλαπλασιασμός (κυτταρική αύξηση ή παραγωγική φάση) και η μεταγενέστερη διαφοροποίηση (αύξηση τριχοειδών σε μορφή σπείρας ή εκκριτική φάση) του εσωτερικού τμήματος της μήτρας(ενδομήτριο) που ανανεώνεται κάθε 28 ημέρες. Αυτή η δραστηριότητα ρυθμίζεται από δύο ορμόνες που παράγονται από την ωοθήκη: τα οιστρογόνα (οιστραδιόλη) κατά τη διάρκεια της παραγωγικής φάσης (προϊόν του αναπτυσσόμενου ωοθυλακίου) και την προγεστερόνη κατά τη διάρκεια της εκκριτικής φάσης (προϊόν του ωχρού σωματίου).