ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ωοθήκη

Τι είναι και σε τι χρησιμεύει η ωοθήκη;

Οι ωοθήκες είναι το όργανο του θηλυκού οργανισμού το οποίο αποτελείται από δύο ίσους και συμμετρικούς αδένες εκατέρωθεν της μήτρας (δεξιά και αριστερή ωοθήκη), στους οποίους επέρχεται η ωρίμανση του ωαρίου ή του θηλυκού γαμέτη.

Κάθε ωοθήκη έχει το σχήμα και τις διαστάσεις αμυγδάλου, είναι λευκώδης και αδιαφανής, με βάρος που κυμαίνεται από 5 έως 10 γραμμάρια ανάλογα με τη φάση του ωοθηκικού κύκλου.

Στην ωοθήκη περιέχονται τα ωοθηκικά θυλάκια ή ωοθυλάκια.

Τα ωοθυλάκια αποτελούνται από ένα ωοκύτταρο το οποίο περιβάλλεται από μια στιβάδα κυττάρων (θυλακικά κύτταρα).

Αυτή η δομή αποτελεί τη λειτουργική μονάδα της ωοθήκης και ονομάζεται πρωτογενές ωοθυλάκιο.

Η ωρίμανση των ωοθυλακίων πραγματοποιείται κατά κύματα.
Μετά την εφηβεία (πρώτη έμμηνος ρύση: εμμηνοαρχή), κάθε μήνα, ένας μικρός αριθμός ωοθυλακίων διεγείρεται και ξεκινά ξανά να αυξάνεται, ωστόσο, μόνο ένα από αυτά φτάνει στην ωρίμανση.

Κάθε μήνα, λοιπόν, παράγεται ένα ωοκύτταρο από μία μόνο ωοθήκη και αναπτύσσεται εντός του ωοθυλακίου.

Η ωοθήκη ή θηλυκή γονάδα ασκεί δύο σημαντικές λειτουργίες στη γυναίκα:

1. την αναπαραγωγική λειτουργία, δηλ. την παραγωγή ωοκυττάρων ή θηλυκών γαμετών (ωάρια), που αποκαλείται ωοθηκικός κύκλος

2. την ενδοκρινική λειτουργία, δηλ. την παραγωγή ορμονών του φύλου ή στεροειδών του φύλου (οιστρογόνα, ανδρογόνα και προγεστερόνη)