ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ωοθηκικός κύκλος

 

Ως ωοθηκικός κύκλος νοείται η ωρίμανση του ωοθυλακίου, η ωορρηξία και ο επακόλουθος σχηματισμός του ωχρού σωματίου, που χαρακτηρίζει την κυκλική δραστηριότητα της ωοθήκης για την παραγωγή ενός ωοκυττάρου κάθε μήνα. Αυτή η δραστηριότητα ρυθμίζεται από τις ορμόνες της υπόφυσης LH και FSH.

Το εσωτερικό της ωοθήκης χωρίζεται σε δύο τμήματα: ένα κεντρικό τμήμα που βρίθει αιμοφόρων αγγείων και ένα τμήμα προς τα έξω όπου επέρχεται η ωρίμανση του ωοκυττάρου.

Ο ωοθηκικός κύκλος μπορεί να χωριστεί σε τρεις διαφορετικές φάσεις: