ΠΡΟΪΟΝΤΑ

D-CHIRO-ΙΝΟΣΙΤΟΛΗ

Η D-chiro-ινοσιτόλη είναι όπως και η μυο-ινοσιτόλη στερεοϊσομερές της ινοσιτόλης. Η D-chiro-ινοσιτόλη συντίθεται στα κύτταρα από τη μυο-ινοσιτόλη με ρυθμό που διαφέρει ανάλογα με το είδος του ιστού στο σώμα. Κάθε ιστός ρυθμίζει την παραγωγή αμφότερων των ισομερών, με σκοπό την επίτευξη μίας συγκεκριμένης αναλογίας που είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των συστημάτων και οργάνων. Με σκοπό τη διατήρηση αυτής της αναλογίας σε φυσιολογικά όρια, η ημερήσια χορήγηση της D-chiro-ινοσιτόλης πρέπει να είναι μικρή, χωρίς να παραβλέπεται η συγχορήγηση της μυο-ινοσιτόλης.