ΠΡΟΪΟΝΤΑ

O συνδυασμός μυο-ινοσιτόλης και από του στόματος αντισυλληπτικών είναι πολύ πιο αποτελεσματικός στην επίλυση των κλινικών συμπτωμάτων του Συνδρόμου των Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ)

Γυναικολογική ενδοκρινολογική εταιρεία, Μάρτιος 2011

Των Minozzi M., Costantino D., Guaraldi C., Unfer V.

 

Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να συγκριθούν οι επιδράσεις της συνδυαστικής θεραπείας του από του στόματος αντισυλληπτικού χαπιού (OCP) και της μυο-ινοσιτόλης (MI) σε σχέση με τη χορήγηση μόνο από του στόματος αντισυλληπτικού χαπιού.

155 γυναίκες με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ) συμμετείχαν για 12 μήνες σ' αυτήν την ανοιχτή κλινική μελέτη και χωρίστηκαν σε 2 ομάδες:

Στην ομάδα του αντισυλληπτικού (OCP) όπου οι γυναίκες λάμβαναν μόνο από του στόματος αντισυλληπτικό χάπι (30μgοιστραδιόλη + 75μg γεστοδίνη)

και στην ομάδα του συνδυασμού μυο-ινοσιτόλης και από του στόματος αντισυλληπτικού χαπιού (MI+OCP).

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι στην ομάδα μυο-ινοσιτόλης και από του στόματος αντισυλληπτικού χαπιούπαρατηρήθηκε μεγαλύτερη μείωση του σκορ τριχοφΐας σε σχέση με την ομάδα του αντισυλληπτικού.

Ο συνδυασμός μυο-ινοσιτόλης και αντισυλληπτικού μείωσε σημαντικά την υπερινσουλιναιμία, επιδρώντας θετικά στα επίπεδα της γλυκόζης και της ινσουλίνης νηστείας, καθώς και στο ομοιοστατικό μοντέλο αξιολόγησης των παραμέτρων της αντίστασης στην ινσουλίνη (HOMA), ενώ καμία αλλαγή δεν παρατηρήθηκε στην αγωγή με το αντισυλληπτικό χάπι.

Τα επίπεδα των ανδρογόνων στον ορό μειώθηκαν και στις 2 ομάδες, αλλά πολύ περισσότερο στην ομάδα του συνδυασμού μυο-ινοσιτόλης και αντισυλληπτικού.

Στην ομάδα του συνδυασμού (MI+OCP) παρατηρήθηκε βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ, καθώς μειώνονται τα επίπεδα της λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας (LDL ή ''κακή χοληστερόλη'') και αυξάνονται τα επίπεδα της λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας (HDL ή ''καλή χοληστερόλη'').

Τα δεδομένα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι ο συνδυασμός της μυο-ινοσιτόλης και του από του στόματος αντισυλληπτικού μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός στον έλεγχο του ενδοκρινικού, του μεταβολικού και του κλινικού προφίλ στις γυναίκες με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών και μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της ινσουλίνης και την αντίσταση στην ινσουλίνη. Για το λόγο αυτό ο συνδυασμός μυο-ινοσιτόλης και αντισυλληπτικού μπορεί να αποτελέσει μια πιο αποτελεσματική μακροπρόθεσμη θεραπευτική επιλογή για τον έλεγχο των συμπτωμάτων του Συνδρόμου των Πολυκυστικών Ωοθηκών.

 

Σύνδεση με το PubMed

 

<< επιστροφή