ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η μυοϊνοσιτόλη προλαμβάνει τον διαβήτη κύησης σε γυναίκες που πάσχουν από ΣΠΩ

Γυναικολογική Ενδοκρινολογία - Νοέμβριος 2011

Των Anna R, Di Benedetto V, Rizzo P, Raffone E, Interdonato ML, Corrado F, Di Benedetto A.
Τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Πανεπιστήμιο της Μεσσίνα, Ιταλία.

Η μελέτη είναι μια αναδρομική εκτίμηση του επιπολασμού του διαβήτη κύησης κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης γυναικών με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών στις οποίες χορηγήθηκε μυοϊνοσιτόλη.

Εξετάστηκαν 98 γυναίκες για διάστημα τριών ετών, οι οποίες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου. Η πειραματική ομάδα έλαβε μυοϊνοσιτόλη καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ενώ η ομάδα ελέγχου αντιμετωπιζόταν με μετφορμίνη, αλλά διέκοψε τη λήψη μετά τη διάγνωση εγκυμοσύνης.

Αφού εξαιρέθηκαν οι περιπτώσεις αυτόματων αποβολών και δίδυμων κυήσεων, για την εκτίμηση ελήφθη υπόψη ένας τελικός αριθμός 46 γυναικών στην ομάδα της μυοϊνοσιτόλης και 37 γυναικών στην ομάδα ελέγχου.

Το πρωτεύον αποτέλεσμα ήταν η εμφάνιση διαβήτη κύησης και στις δύο ομάδες, ενώ τα δευτερεύοντα αποτελέσματα ήταν απόρροιες της ίδιας της εγκυμοσύνης: υπέρταση, πρόωρος τοκετός, μακροσωμία και καισαρική τομή. Ο επιπολασμός του διαβήτη κύησης στην ομάδα που αντιμετωπίστηκε με μυοϊνοσιτόλη ήταν 17,4%, σε σύγκριση με 54% στην ομάδα ελέγχου.
Κατά συνέπεια, στην ομάδα ελέγχου, ο κίνδυνος ανάπτυξης διαβήτη κύησης προέκυψε ότι ήταν διπλάσιος σε σύγκριση με την ομάδα στην οποία χορηγήθηκε μυοϊνοσιτόλη. Δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τα δευτερεύοντα αποτελέσματα.

Αυτή η μελέτη υποστηρίζει μια πιθανή θετική επίδραση της μυοϊνοσιτόλης στην πρωτογενή πρόληψη του διαβήτη κύησης σε γυναίκες που πάσχουν από ΣΠΩ.

 

Σύνδεση στο PubMed

<< επιστροφή