ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η Ινοσιτόλη βελτιώνει την ποιότητα των ωαρίων

Η Ινοσιτόλη (C6H12O6) είναι μία φυσική ουσία που αποτελεί ζωτικό διαβιβαστή δευτερευόντων μηνυμάτων και κυρίαρχο συστατικό των φωσφολιπιδίων της κυτταρικής μεμβράνης, βελτιώνει δε την ποιότητα των ωαρίων.

Πιο συγκεκριμένα, επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν ότι υψηλές συγκεντρώσεις της μυο-ινοσιτόλης στο ωοθυλακικό υγρό σχετίζονται με βελτίωση της ποιότητας των ωαρίων.

Η Ινοσιτόλη ως φυσική ουσία είναι ασφαλής, στερείται ανεπιθύμητων ενεργειών και μπορεί να συγχορηγηθεί μαζί με γοναδοτροπίνες για την πρόκληση ωορρηξίας στις γυναίκες που υποβάλλονται σε κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Σε μελέτη παρατήρησης, στην οποία συμμετείχαν 53 γυναίκες που υποβάλλονταν σε κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης, αποδείχθηκε ότι τα ωοθυλάκια που περιείχαν υψηλότερα επίπεδα μυο-ινοσιτόλης ήταν πιο ικανά στο να παράγουν ώριμα ωάρια που μπορούν να γονιμοποιηθούν (καλής ποιότητας ωάρια).

Επίσης τα υψηλά επίπεδα της μυο-ινοσιτόλης συσχετίζονται με τα υψηλά επίπεδα της οιστραδιόλης (Ε2) στο ωοθυλακικό υγρό και την καλύτερη ποιότητα των εμβρύων.

Συμπερασματικά, υψηλότερες συγκεντρώσεις μυο-ινοσιτόλης και οιστραδιόλης στο ωοθυλακικό υγρό φαίνεται ότι διαδραμματίζουν σημαντικό ρόλο στην ωρίμανση των ωοθυλακίων και αποτελούν δείκτη της ποιότητας των ωαρίων.

Βιβλιογραφία : Follicular fluid and serum concentrations of myo-inositol in patients undergoing IVF: relationship with oocyte quality, Human Reproduction vol.17, No 6, pp. 1591-1596

 

Σύνδεση στο PubMed

<< επιστροφή