ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μια νέα τεχνική διπλασιάζει τις πιθανότητες επιτυχίας της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Στη Μεγάλη Βρετανία ανακαλύφθηκε μια νέα τεχνική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που διπλασιάζει τις πιθανότητες τεκνοποίησης. Πρόκειται για μια νέα μέθοδο screening που αποκαλύπτει τις χρωμοσωμικές ανωμαλίες των εμβρύων πριν από την εμφύτευση στη μήτρα.

Η τεχνική βασίζεται στη γραφική υπολογιστή και επιτρέπει πιο ακριβή διάγνωση για τον έλεγχο της «υγείας» ενός εμβρύου πριν από την επανεμφύτευση στη μήτρα, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες μιας τελειόμηνης κύησης από εξωσωματική γονιμοποίηση.

Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες, σύμφωνα με τους επιστήμοντες, ευθύνονται για το 70% των μη τελειόμηνων κυήσεων. Η προσαρμογή των εμβρύων πριν από την εμφύτευση στη μήτρα μπορεί να διπλασιάσει ή και να τριπλασιάσει τα σημερινά ποσοστά επιτυχίας των διαδικασιών ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

ΠΗΓΗ: Salute24 - Il sole 24 ore

 

<< επιστροφή